Er is voor gekozen om de BIZ-bijdragen te beheren in een stichting. Daartoe is de Stichting Deventer Binnenstad Vastgoedeigenaren (SDBV) opgericht. Echter, de besluitvorming over de activiteiten die met die gelden ondernomen worden, dient democratisch te zijn. Iedere vastgoedeigenaar die aan de BIZ bijdraagt, moet daarover mee kunnen beslissen. Vandaar is er voor gekozen om de bestaande vereniging van vastgoedeigenaren om te vormen tot een vereniging voor ook alle BIZ-draagplichtige vastgoedeigenaren.

Onze huidige leden van de VCOD behoeven geen contributie meer te betalen voorzover zij onder de BIZ vallen.

De stemverhouding binnen de vereniging zal zodanig dat per object kan worden gestemd. Als U zich heeft aangemeld als lid, dan zijn de aangepaste statuten het eerste waarover u als lid van de vereniging gaat stemmen.

Het bestuur van de stichting en het bestuur van de vereniging zullen zoveel mogelijk uit dezelfde personen bestaan en de gekozen structuur komt er – kort gezegd – op neer dat het bestuur van de stichting de besluiten van de algemene ledenvergadering van de vereniging dient uit te voeren. U kunt de statuten van de Stichting Deventer Binnenstad Vastgoedeigenaren hier inzien.