Leegstand


Wonen Boven Winkels Deventer

Wonen Boven Winkels Deventer (WBWD) werkt actief aan het creëren van een leefbaar en veilig woonmilieu in de binnenstad waarbij het historische karakter behouden blijft. Juist door bewoning in de binnenstad mogelijk te maken en te stimuleren, blijft de stad ook na sluitingstijd van de winkels levendig en veilig. Daarom zorgt WBWD voor het realiseren van kwalitatief hoogwaardige woningen boven winkels, horeca en kantoren.  De huurders en kopers van onze woningen en de gebruikers van onze bedrijfsruimten hebben hierin een belangrijke rol. Zij maken het verschil tussen een kwetsbaar gebied en een aantrekkelijke straat. We blijven samen op weg naar een mooie stad!

Meer op: http://www.wbwd.nl


Haal meer uit uw leegstaande verdiepingen

Er komt best wat kijken bij het verbouwen van leegstaande verdiepingen in de binnenstad. De belangrijkste vraag is natuurlijk of zo’n investering financieel verantwoord is. Bekijk hier de flyer van Wonen Boven Winkels Deventer met een rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe aantrekkelijk het renoveren van leegstaande verdiepingen kan zijn of bezoek www.wbwd.nl