Doelstelling

De VCOD is op 25 oktober 1999 opgericht wegens de vele activiteiten die gingen plaatsvinden in de Deventer binnenstad en de wens om daar als pandeigenaren georganiseerd bij betrokken te raken.

 We noemen daarbij:

  • Herinrichting kernwinkelgebied, incl. financiering;
  • Ontwikkeling Boreelkazerne(terrein) tot Retail Event Center;
  • Gevelbeleid en gevelsubsidies;
  • NV Wonen boven winkels Deventer; 

De doelstelling van de VCOD is: behoud van de waarde van het vastgoed in de binnenstad van Deventer

Van de doelstelling zijn de volgende drie taakstellingen afgeleid:

  • Belangenbehartiging voor de eigenaren van commercieel vastgoed in het algemeen en vooral ten opzichte van de gemeente en haar beleid;
  • Gesprekspartner van de lokale overheid bij beleidsvorming met betrekking tot de binnenstad.
  • Contacten en informatie-uitwisseling tussen eigenaren onderling en tussen ondernemers verenigingen, makelaardij en andere betrokken organisaties. Deze informatie-uitwisseling kan zelfstandig plaatsvinden.

Activiteiten
De VCOD ontwikkelt de volgende activiteiten:

  • De VCOD adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd inzake projecten, die gevolgen kunnen hebben voor het onroerend goed en de waarde ervan;
  • De VCOD ontwikkelt (ondersteunende) activiteiten om het centrum van Deventer als vestigingsplaats van ondernemers te promoten;
  • De VCOD is betrokken bij monitoring van economische cijfers betreffende de binnenstad.