Aanmelden

Het retaillandschap is momenteel volop in beweging. De media berichten u er wekelijks over. Crisis, toenemende filialisering, gebrek aan opvolging, toenemende concurrentie van het internet en last but not least toenemende leegstand.

Leegstand is de grootste bedreiging voor de binnenstad. Eigenaren ontvangen geen huur en daarnaast zorgt een  leegstaand winkelpand in de binnenstad voor een waardevermindering van 10 a 15% van de omliggende panden. Staan er meer panden in dezelfde straat leeg dan kan de waardevermindering op lopen tot 30% of meer.

De huidige tijd vraagt om een actief beheer van uw vastgoed en de directe omgeving daarvan. U bent zelf primair verantwoordelijk voor uw eigen vastgoed, daarom bent u immers eigenaar geworden. Het is goed te weten dat in Deventer de Vereniging Commercieel Onroerend goed Deventer binnenstad actief is. Naast de geschetste landelijke ontwikkelingen spelen er op lokaal niveau ook diverse kwesties die het belang van de eigenaar van commercieel onroerend goed raken. Zonder volledig te zijn noemen wij:

ontwikkeling Sluisstraatkwartier;
het parkeerbeleid;
ontwikkeling stationsgebied (plan Groene Wal);
monitoring detailhandelsvisie.

U kunt van al deze ontwikkelingen op de hoogte worden gehouden door de VCOD. Via de VCOD kunt u daar ook invloed op uitoefenen. Zo heeft de VCOD is het verleden ook met succes de baatbelasting van 2,7 miljoen euro voor de pandeigenaren bestreden. Momenteel ontwikkelen wij anti-leegstandsactiviteiten en hebben we voor pandeigenaren een anti-grafittiabonnement ontwikkeld.

Wilt u een persoonlijk gesprek, neem dan contact op via info@vcod.nl en wij nemen contact met u op voor een afspraak.

De geldende contributie is als volgt opgebouwd:

Basisbedrag                          € 91,- per lid

 

Opslag    A-Stand       € 137,- (Korte Bisschopstraat)

per          B-Stand       € 91,- (Lange Bisschopstraat, Korte Smedenstraat, Broederenstraat)

pand       C-Stand       € 46,- (overig)

 Maximumbedrag per lid € 454

BIZ-bijdrageplichtige pandeigenaren uit het BIZ gebied kunnen gratis lid worden.