Actueel nieuws

Inspraaknotitie

17 november 2016
Lees hier de inspraaknotitie inzake het raadsvoorstel parkeerverordening 2017.

UIt het Deventer stadshart

28 februari 2017
SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management) brengt met regelmaat een nieuwsbrief uit. Klik hier voor de februari-editie uit het Deventer stadshart, waarin u kunt lezen over:
* Organisatie en samenwerking
* Dagelijks bestuur
* Secretariaat
* Gemeente
* Binnenstadsfonds
* Leegstand & ondernemerschap
* Provincie
* Evenementen
* Projecten


Bijeenkomst pandeigenaren 6 maart 2017

17 februari 2017
SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management) en de VCOD nodigen alle eigenaren van commercieel onroerend goed uit voor een bijeenkomst op maandag 6 maart 2017 aanvang 20:00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt 35 (ingang naast het Arsenaal). Wij willen de handen in één slaan en uw input is van groot belang. Bekijk hier de volledige uitnodiging.


Brief aan de Raad

21 februari 2017
De VCOD heeft kennis genomen van het rekenkameronderzoek naar het parkeerbeleid 2013-2015, alsook van de brief d.d. 14 februari j.l. welke het college daarover op verzoek van de raad aan de raad heeft geschreven.
Klik hier om de reactie van de VCOD hierop te lezen.


Haal meer uit uw leegstaande verdiepingen

14 februari 2017
Er komt best wat kijken bij het verbouwen van leegstaande verdiepingen in de binnenstad. De belangrijkste vraag is natuurlijk of zo’n investering financieel verantwoord is. Bekijk hier de flyer van Wonen Boven Winkels Deventer met een rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe aantrekkelijk het renoveren van leegstaande verdiepingen kan zijn of bezoek www.wbwd.nl


Schouders eronder

23 november 2016
“Ik zie dat er een positieve ontwikkeling in de binnenstad ontstaat. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Enerzijds omdat we zelf vastgoed hebben in onder meer de Engestraat. Anderzijds vanuit de vastgoedeigenaren in het algemeen in Deventer.”
Berry Engelen in de Stentor van 23 november 2016

Agenda

Woensdag 19 april 2017 18:45 uur
Binnenstadmanifestatie
Mariakerk, Grote of Lebuinuskerk

Maandag 6 maart 2017 20:00 uur
Bijeenkomst pandeigenaren
Deventer binnenstad