Actueel nieuws

BIZ Deventer binnenstad

18 september 2017
Met de Wet op de Bedrijveninvesteringszones (BIZ) wordt samenwerking en collectieve investering in de binnenstad van Deventer voor de komende 5 jaar mogelijk gemaakt. Door middel van een BIZ gaan alle ondernemers en vastgoedeigenaren, totaal 1242 partijen, in de binnenstad mee investeren in concrete projecten die ten goede komen aan het economisch functioneren van de binnenstad. De BIZ is dus een instrument van, voor en door ondernemers, waar u uiteindelijk de vruchten van plukt. In november 2017 wordt er een draagvlakmeting georganiseerd, om formeel te peilen of er voldoende draagvlak is voor invoering van een BIZ voor vastgoedeigenaren en ondernemers. Middels een informatiepakket worden de ondernemers en vastgoedeigenaren hierover tijdig geïnformeerd. Uitgaande van voldoende draagvlak, wordt de BIZ per 1 januari 2018 ingevoerd.


Lees hier het businessplan BIZ-vastgoed.  Vastgoedeigenaren, ondernemers en betrokkenen over de BIZ.

Fietsparkeerplan

10 mei 2017
Lees hier de reactie op het fietsparkeerplan.

Inspraaknotitie

17 november 2016
Lees hier de inspraaknotitie inzake het raadsvoorstel parkeerverordening 2017.

UIt het Deventer stadshart

28 februari 2017
SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management) brengt met regelmaat een nieuwsbrief uit. Klik hier voor de februari-editie uit het Deventer stadshart, waarin u kunt lezen over:
* Organisatie en samenwerking
* Dagelijks bestuur
* Secretariaat
* Gemeente
* Binnenstadsfonds
* Leegstand & ondernemerschap
* Provincie
* Evenementen
* Projecten


Bijeenkomst pandeigenaren 6 maart 2017

17 februari 2017
SDBM (Stichting Deventer Binnenstad Management) en de VCOD nodigen alle eigenaren van commercieel onroerend goed uit voor een bijeenkomst op maandag 6 maart 2017 aanvang 20:00 uur. De bijeenkomst wordt gehouden in de Oude Mariakerk aan de Nieuwe Markt 35 (ingang naast het Arsenaal). Wij willen de handen in één slaan en uw input is van groot belang. Bekijk hier de volledige uitnodiging.


Brief aan de Raad

21 februari 2017
De VCOD heeft kennis genomen van het rekenkameronderzoek naar het parkeerbeleid 2013-2015, alsook van de brief d.d. 14 februari j.l. welke het college daarover op verzoek van de raad aan de raad heeft geschreven.
Klik hier om de reactie van de VCOD hierop te lezen.


Haal meer uit uw leegstaande verdiepingen

14 februari 2017
Er komt best wat kijken bij het verbouwen van leegstaande verdiepingen in de binnenstad. De belangrijkste vraag is natuurlijk of zo’n investering financieel verantwoord is. Bekijk hier de flyer van Wonen Boven Winkels Deventer met een rekenvoorbeeld waaruit blijkt hoe aantrekkelijk het renoveren van leegstaande verdiepingen kan zijn of bezoek www.wbwd.nl


Schouders eronder

23 november 2016
“Ik zie dat er een positieve ontwikkeling in de binnenstad ontstaat. Daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. Enerzijds omdat we zelf vastgoed hebben in onder meer de Engestraat. Anderzijds vanuit de vastgoedeigenaren in het algemeen in Deventer.”
Berry Engelen in de Stentor van 23 november 2016